هر پروژه ای که ارائه می دهیم فرصتی برای ما است تا تفکر منحصر به فرد خود را برای حل مشکلات، نوآوری و همکاری با مشتریان خود و فراتر از آن بیاوریم. ما بیش از ۱۵۰،۰۰۰ متر مربع پروژه را در نقاط مختلف ایران در بخش های بسیار متنوع با موفقیت تحویل داده ایم. لیست زیر پروژه های کلیدی ما است، برای لیست کامل پروژه های ما اینجا کلیک کنید . برای یافتن اطلاعات بیشتر روی هر پروژه کلیک کنید.

اضافه اشکوبفرهنگیسازه موقتآموزشیدرمانیاداریمسکونیهمه