ما قویاً به به روز نگه داشتن دانش خود در صنعت قاب فولادی سبک اعتقاد داریم.

تعدادی از منابعی که به نظر ما مفید هستند در زیر فهرست شده اند.

کتاب

A Beginner’s Guide to Cold-Formed Steel Framing
Build Steel

Building Basics: Lightweight steel framing (2nd edition)
Trevor Pringle and John Wierenga

Residential Steel Framing Handbook
Robert Scharff

Cold-Formed Steel Design
Wei-Wen Yu, Roger A. LaBoube, Helen Chen

AISI Cold-Formed Steel Design Vol. 1
2017 Edition American Iron & Steel Institute

ویدیو

استانداردها و انجمن ها