این شرکت چک لیست های کنترل کیفیت را طراحی کرده که با استفاده از آن در طول فعالیت و با درخواست کارفرما کنترل های لازم را انجام می دهد.

EnglishIran