مشخصات فنی سیستم قاب های فولادی سبک LSF

مشخصات فنی، مزایا، کاربرد ها و مقایسه سیستم ساختمانی قاب سبک فولادی (ال اس اف) LSF

این نوع ساختمانها به دلیل سبکی و اتصالات متعدد و نزدیکی اجزا به هم در مقابل زلزله مقاوم بوده و با توجه به ساخت کلیه قطعات در کارخانه، اجرا و کنترل کیفیت ضمن اجرا به سادگی انجام می شود.

 بدلیل کاهش منابع، افزایش قیمت انرژی و افزایش تقاضای جهانی، قیمت مصالح به صورت اجتناب ناپذیری رو به افزایش بوده، لذا تمایل به استفاده از سیستم LSF در راستای صرفه جویی در مصالح، فراگیر می باشد.

در ایران اولین آیین نامه بومی این سیستم تحت عنوان نشریه ۶۰۸ – ض توسط مرکز تحقیقات راه و شهر سازی و نشریات ۶۱۲ و ۶۱۳ توسط معاونت راهبردی ریاست جمهوری به چاپ رسیده است.

مشخصات فنی و کاربردها:

طرح و اجرای ساختمان با روش قابهای سبک فولادی LSF بر اساس استاندارد AISI (انستیتو آهن و فولاد آمریکا) انجام می گیرد و مقاطع به صورت سرد فرم داده می شوند. سرعت ساخت این نوع سازه ها با یک برنامه ریزی حساب شده، بسیار بالا میباشد. ورقهای نورد سرد به وسیله گالوانیزه نمودن در مقابل زنگ زدگی و خوردگی محافظت می شوند. اتصالات این سیستم بوسیله پیچ خودکار و یا جوش قابل اجرا می باشد. عملیات پی سازی بسیار ساده تر و کم حجم تر از پی سازی ساختمانهای سنتی می باشد. در مناطق زلزله خیز استفاده از این روش به دلیل کاهش چشمگیر بار مرده ساختمان از اهمیت بسزایی برخوردار است و تخریب ساختمان خصوصاً ریزش ناگهانی عملاً اتفاق نمی افتد.

ضخامت سازه باربر

۶/۴ – ۸۵/۰

ضخامت سازه غیر باربر

۸۵/۰ – ۴/۰

جنس ورق

گالوانیزه پوشش ۱۸۰ میکرون به بالا

اتصالات

پیچ خودکار – جوش

شکل مقاطع

U و C و Z و مقاطع ترکیبی

EnglishIran