• شرکت تیوا در بخش های طراحی ، تولید و تامین قطعات و همچنین اجرای پروژه به روش های LSFو CFS فعالیت دارد. این امر با بهره گیری از تجربیات ۲۷ ساله مدیران شرکت در این حوزه و همچنین پرسنل و گروه مهندسی و اجرایی کارآزموده و با تجربه تحقق یافته است. این شرکت در سال ۸۴ با هدف توسعه سبک سازی و اجرای ساختمانهای سریع و ایمن با قیمت مناسب با رعایت استانداردهای بین المللی و داخلی شروع به کار نمود و تاکنون و در اقسام نقاط ایران به متراژ بیش از ۱۰۰ هزار مترمربع پروژه های موفق و شاخصی را با کسب رضایت طراحی و اجرا نموده است.

درحالیکه تیوا از پیشگامان و این بخش از صنعت در ایران می باشد، هدف این شرکت توسعه فعالیت به خارج از مرزهاست.

EnglishIran