شرکت تیوا | تامین و ارائه سازه های lsf | سازه lsf | سازه های سبک | سازه سبک | سقف lsf | ساختمان های lsf

شرکت شرکت تیوا تامین و ارائه کننده سازه های lsf ، سازه lsf ، سازه های سبک ، سازه سبک ، سقف lsf و ساختمان های lsf با بهره گیری از پرسنل و گروه مهندسین کارآزموده می باشد.
ارزیابی عمومی به کارگیری سیستم ساختمانی سبک فولادی lsf   در کشور
به کارگرفتن سیستم ساختمانی سازه های سبک فولادی lsf   از سازه های lsf   می تواند تاثیرات متعدد و متفاوتی بر روی صنعت ساختمان سازی کشور به ویژه برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در این صنعت داشته باشد .براین اساس ، تدوین دستورالعمل حاضر در جهت به کارگیری مناسب پتانسیل های نهفته در سیستم ساختمان های سبک فولادی lsf    با در نظر گرفتن وضعیت حاکم بر صنعت ساختمان سازی کشور ( پتانسیل ها و نیز مشکلات موجود ) برنامه ریزی شده است . بنابراین با توجه به شرایط فعلی ساخت و ساز در کشور و مشخصات سیستم سازه سبک ساختمان های lsf   امکان بهره گیری مناسب از این سیستم ساختمان سازه سبک و سقف سبک lsf ، سازه های سبک جهت حل مشکلات موجود و یا برای برطرف نمودن کمبود ها در بخش ساختمان سازی کشور مورد توجه واقع شده است در این بخش ارزیابی این سیستم ساختمانی از دیدگاه هایی چون طراحی و برنامه ریزی روشهای اجرا رفتار سیستم در شرایط زلزله  و ... مورد بررسی . مطالعه قرار گرفته است.
شیوه های اجرایی این سیستم ساختمانی ، ساختمان های lsf   طوری برنامه ریزی شده است که بیشتر کارهای پیچیده ساخت و ساز در کارخانه و یا خارج از کارگاه انجام می گیرد بر این اساس کارگران نیمه ماهر در کارگاه برای نصب سازه های سبک lsf   مورد نیاز است .
یکی از تفاوت های مهم سیستم های رایج در کشور با سیستم ساختمانی سازه های سبک ، مربوط به خشک بودن اتصالات سازه سبک می باشد . در روش های رایج ساختمان سازی در کشور تقریبا کلیه مراحل اجرا با روش های تر انجام می گیرد مانند به کارگیری ضخامت قابل توجهی از ملات گچ و خاک برای درپاوردن سطوح صاف بر روی مصالح ساختمانی اجر و غیره است .این در حالی است که در این سیستم ساختمانی ،سقف سبک و سازه سبک lsf   با نصب انواع تخته های ساختمانی به ویژه تخته گچی بر روی اسکلت بنا گردد.

پروژه‌ها

خدمات ما

محصولات

مشخصات فنی

کاتالوگ

منابع انسانی و استخدام

اخبار و مقالات

آخرین‌های تیوا